Prijava

Prijavite se putem Vašeg Google računa ili se registrirajte na web stranicu.

Twitter Stream


Počela je žetva u Kutjevu d.d. na 2856 ha žetvenih površina zasijanih s pšenicom, jarim i ozimim ječmom, jarom i ozimom zobi, uljanom repicom, te stočnim graškom. Od toga su 95% sjemenske kulture, a 5% merkantilne kulture. 
Prema riječima voditelja PJ Ratarstvo Vilim Budišćaka s 10.07. 2012. god. požnjeveno je  kultura s ukupno 1913 ha ili 67 % površina, od čega ozimog ječma 200 ha ili 100%, uljane repice 224 ha ili 62%, pšenice 1293 ha ili 74%, ozime zobi 17 ha ili 100% i jarog graška  179 ha ili 83% površina, a kreće se sa žetvom sjemenskog jarog ječma na 140 ha površina.
Prema raspoloživim kapacitetima i vremenu dozrijevanja pojedinih kultura očekuje se da će žetva završiti u planiranim agrotehničkim rokovima.

Žetva pšenice IvandvorŽetva pšenice IvandvorŽetva pšenice IvandvorŽetva pšenice IvandvorŽetva uljane repice KulaŽetva uljane repice KulaŽetva uljane repice KulaŽetva uljane repice Kula
Izbornik